استقلال با انتقال مجید حسینی به ترابوزان اسپور موافقت کرد

دکمه بازگشت به بالا
بستن